gazPrimaria comunei Solesti, reprezentata prin primar Mona Bujor, impreuna cu Consiliul Local Solesti, are placerea de a va informa inceperea demersurile pentru infiintarea distributie de gaze naturale in comuna Solesti, localitatile Solesti si Satu Nou.

 

 

 


Localitatea Solești este atestată documentar la data de 10 martie 1502 prin documentul emis de domnitorul Ștefan cel Mare care întărește lui Toader Toc, stolnic la curtea domnului , satul Solești pe râul Vaslueț. Comuna Solești este situată la o distanță de 17 km de municipiul Vaslui și are o populație de aproximativ 4000 de locuitori și are în componență următoarele sate: Soleşti, Satu Nou, Şerboteşti, Iaz, Ştiobărăni, Bouşori, Valea Siliştei.

Pe teritoriul comunei Solești se află monumente istorice, bunuri din patrimoniu cultural național și vestigii arhehologice , care prin valoarea lor istorică , științifică sau artistică se înscriu printre mărturiile de seamă ale culturii naționale și civilizației universale.

De satul Solești este legată întreaga existenta a Elenei Rosetti devenita prin căsatorie Elena Cuza, Prima Doamna a Romaniei s-a născut la 17 iunie 1825 și a fost fiica lui Iordachi și Catinca Rosetti, stăpânitorii moșiei Solești și ai satului făcând parte din marea boierime a țării.

Conacul familiei Rosetti – obiectiv în patrimoniu cultural național

Castelul Rosetti Solescu a fost construit în anul 1828 de către Iordachi şi Catinca Rosetti din ramura Solescu a acestei mari familii boierești care a dat domnitori şi mari dregători Moldovei şi era înrudită cu familia Sturza.

Construcţia în stil neoclasic variantă întâlnită în Europa de răsărit şi centrală şi promovată de regulă de arhitecţi de origine poloneză este situată într-o poziţie pitorească pe o înălţime la marginea localităţii Soleşti.

Edificiul este înconjurat de un parc având unele specii rare de arbori având în imediata apropiere o biserică ce a fost ctitorită tot de familia Rosetti. Menţionăm că prima doamnă a României şi-a petrecut aici copilăria alături de fraţii săi între care şi Theodor Reosetti, prim- ministru al României şi fondator al Societăţii Literare ,, Junimea,,. În saloanele castelului s-au desfăşurat logodna şi nunta cu Alexandru Ioan Cuza. Clădirea a fost jefuită de armatele sovietice în 1944 şi a fost reabilitată după 1948 când a fost deservită ca şcoală – internat dar trecută apoi în proprietatea unui I. A. S. şi s-a degradat continu până în zilele noastre.

Biserica Adormirea Maicii Domnului Solești– obiectiv în patrimoniu cultural național

Construită între anii 1859-1860, în partea de sud-est a satului, de către proprietara Ecaterina Rosetti-Solescu. Biserica a fost construită din cărămidă, pe temelie de piatră și acoperită cu tablă galvanizată. Pictura iconostasului a fost executată la Petrograd, iar pictura murală originală se păstrează pe bolta altarului, reconstruită de Toader Eftimie în anul 1945. La început biserica a fost capela particulară a boierilor Rosetti, iar în anul 1895, fostul ministru plenipotențiar al României la Petrograd, Gheorghe Roestti a donat biserica locuitorilor din Solești.

Acest frumos lăcaș de cult are prețioase obiecte, cum sunt: o evanghelie argintată, chivot de argint și o dvera plușată despre care se spune că ar fi donația Doamnei Elena Cuza, lucrată la Paris, cărți vechi cu litere chirilice, veșminte de mătase naturală În curtea bisericii se găsesc mormintele familiei, Ecaterina Rosetti este înmormântată în aceiași raclă cu fiica ei Doamna Elena Cuza având în dreapta mormântul lui Gheorghe Rosetti, iar in stânga mormântul soției acestuia Olga Rosetti(nascuta Giers, fiica ambasadorului francez la Petrograd)

Biserica Sf. Nicolae Stioborani - obiectiv în patrimoniu cultural național

În afara conacului pe teritoriul comunei se află un alt edificiu de patrimoniu, este vorba de biserica de lemn de la Ştioborăni, sat component al comunei. Ca şi în cazul altor biserici de lemn care mereu s-au refăcut, nu ştim începuturile sale, care ar putea fi legate de marele dregător Ştibor, de la curtea lui Alexandru Ioan Cuza. În forma sa actuală biserica datează din sec. al XVIII-lea şi face parte din bogatul patrimoniu de bisericuţe din lemn al judeţului Vaslui. Construită din bârne de stejar se impune prin raritatea planului cât și proporția volumelor și calitatea execuției tehnice. În trecut a fost schit, apoi mănăstire, actualmente este biserica satului.

Comuna Soleşti prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere istoric datorată personalităţilor originare din această localitate, personalităţi care şi-au înscris numele în istoria naţională a românilor, amintim pe fratele Elenei Cuza Theodor Rosetti, fruntaş politic , membru fondator al societăţii ,,Junimea,, sfetnic al cumnatului său Alexandru Ioan Cuza, prim ministru al României. O altă personalitate de prim rang a fost Gheorghe Rosetti, ambasador al României în Rusia căsătorit cu prinţesa Olga Giers Rosetti. O urmaşă a Rosetteştilor a fost căsătorită cu celebru Feldmareşal german Von Paulus.

CULTURA

Soleștiii, reprezintă totodată o importanţă vatră de folclor etnografic şi artă populară. Valorile locale au fost puse în valoare în cadrul unor expoziţii , iar piesele de folclor muzical şi coregrafic au văzut deseori lumina scenei în multe localităţi din România şi Republica Moldova. Obiceiurile populare locale sunt prezentate în cadrul mai multor festivaluri de gen din judeţ şi ţară.

In cadrul Caminului Cultural ,,Elena Cuza''Solesti activeaza ansamblul folcloric de cântece și dansuri ,,Soleștenii''.

Înfiintat din anul 2005 ansamblul folcloric are un repertoriu adecvat zonei Vasluiului. Înca de la debut au obținut rezultate meritorii, participând la diferite festivaluri si concursuri. Au obținut premii la nivel judetean, național și internațional.

Dansurile populare din zonă practicate la nunţi, cumetrii şi în toate zilele de sărbătoare sunt valorificate într-un mod superior şi organizat în cadrul Ansamblului folcloric ,, Soleştenii,,. Acest ansamblu a susţinut spectacole şi a participat la concursuri atât în judeţ cât şi în ţară, dar şi în Republica Moldova în cadrul unui proiect transfrontalier PHARE CBC. Susţinerea muzicală este realizată de interpreţi instrumentali din localitate şi de un grup vocal. Din generaţia tânără se remarcă solişti vocal - instrumental care au obţinut premii la concursuri judeţene şi naţionale şi au participat la emisiuni de televiziune.

O bogăţie folclorică aparte o întâlnim cu ocazia obiceiurilor de iarnă unde pe raza comunei se practică teatru popular : Banda lui Bujor şi haiducii. La curţile gospodarilor poposesc de Crăciun colindătorii iar la Anul Nou se interpretează mai multe variante de Pluguşor, Capra.

Acest fapt se reflectă şi în bogăţia folclorică şi etnografică din zonă. În primul rând arta populară este reprezentată de ţesăturile de interior de o mare varietate ( covoare, ştergare, lăicere). Este ramarcabil faptul că ţesătoarele mai în vârstă au transmis noilor generaţii tehnicile lor şi preocupările artistice, aşa că întâlnim fete foarte tinere preocupate de ţesut. De asemenea în comună sunt foarte puternice, tradiţiile răzeşeşti, satele Bouşori, Valea Siliştei, Ştioborăni fiind integral de răzeşi.

Meşteşuguri locale: sculptură în lemn, cojocărit, pictură icoane pe lemn, confecţionat măşti tradiţionale .

Un merit deosebit îl are Consiliul Local și Primăria Solești, în speță doamnei Primar Mona Bujor care sprijina cu mult interes activitățile culturale organizate în comună.

Activităţi artistice: ,,Unirea naţiunea a facut-o,, organizată la mormântul Elenei Cuza; şezătoare tradiţională anual la moşii de iarnă, 8 Matie Ziua Femeii spectacol artistic, La hramul satului Sf. Gheorghe -23 aprilie anual, 1 iunie Ziua Copilului, 1 oct. Ziua Pensionarilor, 26 oct Sf. Dimitrie spectacol artistic localitatea Satu Nou ,deplasări festivaluri şi concursuri în judeţ şi în ţară, datini şi obiceiuri de iarnă –colinde, urături, formatia de jieni.

Director, Căminul Cultural ,,Elena Cuza,,

Costel Adam